• Quy trình ký gửi nhà đất

    Với nhân sự hơn 1.000 thành viên tại Hà Nội, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao, từ kiến thức nghiệp vụ chuyên môn bán.